Impressió

serigrafia rotativa


La serigrafia rotativa ens permet afegir a l'etiqueta un plus de qualitat sobretot quan es tracta de materials porosos, sintètics i transparents.

Serigrafia Rotativa